รออนุมัติ : เขต : 1     โรงเรียน : 203    ไม่ระบุโรงเรียน : 1
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,053 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 17,519 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 58.29

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 268 | เมื่อวานนี้ : 248 | กำลังใช้งาน : 21 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com