รออนุมัติ : เขต : 5     โรงเรียน : 42    ไม่ระบุโรงเรียน : 2
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29,817 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 408 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 1.37

ข่าวประชาสัมพันธ์

2020-04-27 23:28:07

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลแล้ว


2019-12-16 16:45:18

สรุปผลการประมวลผลความขาดแคลนอาคารเรียน ปีการศึกษา 2562 >>> ดาวน์โหลดเอกสาร


2019-12-13 16:30:59

เขตพื้นที่สามารถตรวจสอบการวิเคราะห์ความขาดแคลนอาคารเรียนของโรงเรียน ได้ที่ เมนู ข้อมูลสารสนเทศ > รายงานระดับเขตพื้นที่ 


Copyright © 2019 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 2 | เมื่อวานนี้ : 900 | กำลังใช้งาน : 0 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com
Update : V.092019