รออนุมัติ : เขต : 4     โรงเรียน : 230    ไม่ระบุโรงเรียน : 20
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,095 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 15,768 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 52.39

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 22 | เมื่อวานนี้ : 308 | กำลังใช้งาน : 0 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com