รออนุมัติ : เขต : 6     โรงเรียน : 184    ไม่ระบุโรงเรียน : 28
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,122 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 28,552 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 94.79

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 70 | เมื่อวานนี้ : 146 | กำลังใช้งาน : 3 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com