รออนุมัติ : เขต : 5     โรงเรียน : 144    ไม่ระบุโรงเรียน : 6
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,173 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 25,277 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 83.77

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 1,079 | เมื่อวานนี้ : 876 | กำลังใช้งาน : 25 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com