รออนุมัติ : เขต : 0     โรงเรียน : 208    ไม่ระบุโรงเรียน : 0
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,069 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 17,773 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 59.11

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 491 | เมื่อวานนี้ : 156 | กำลังใช้งาน : 7 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com