รออนุมัติ : เขต : 2     โรงเรียน : 135    ไม่ระบุโรงเรียน : 6
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,192 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 24,728 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 81.90

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 323 | เมื่อวานนี้ : 569 | กำลังใช้งาน : 31 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com