รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุรเชษฐ์  พัฒน์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ