รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่ รหัสเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 เอมอร  ทองคำดี เจ้่หน้าที่
2 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 สุไลลา  สุไลลา ถนอมพล พนักงานธุรการ
3 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) นางรัตติกาล  สนสนิท ครูอัตราจ้าง
4 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 นางรัตนี  มังธานี ครู
5 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 นายพงษ์ศักดิ์  กงช่าง ผอ