สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2987
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 362
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 322
4 สนามวอลเลย์บอล 6460
5 สนามบาสเก็ตบอล 5473
6 อื่น อื่น 4090
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 7794
8 สระว่ายน้ำ 71
9 โรงยิม 55
10 ศูนย์กีฬา 57
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 273
12 สนามฟุตซอล 452
13 สนามตะกร้อ 621