ย้อนกลับ สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3136
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 376
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 356
4 สนามวอลเลย์บอล 6509
5 สนามบาสเก็ตบอล 5593
6 อื่น อื่น 3958
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9351
8 สระว่ายน้ำ 106
9 โรงยิม 65
10 ศูนย์กีฬา 60
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 421
12 สนามฟุตซอล 691
13 สนามตะกร้อ 1026