สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3034
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 368
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 328
4 สนามวอลเลย์บอล 6463
5 สนามบาสเก็ตบอล 5539
6 อื่น อื่น 4064
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 8324
8 สระว่ายน้ำ 77
9 โรงยิม 60
10 ศูนย์กีฬา 61
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 323
12 สนามฟุตซอล 512
13 สนามตะกร้อ 703