สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3023
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 365
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 324
4 สนามวอลเลย์บอล 6465
5 สนามบาสเก็ตบอล 5540
6 อื่น อื่น 4059
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 8147
8 สระว่ายน้ำ 74
9 โรงยิม 59
10 ศูนย์กีฬา 59
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 308
12 สนามฟุตซอล 492
13 สนามตะกร้อ 680