ย้อนกลับ สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3129
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 376
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 355
4 สนามวอลเลย์บอล 6510
5 สนามบาสเก็ตบอล 5592
6 อื่น อื่น 3956
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9330
8 สระว่ายน้ำ 103
9 โรงยิม 64
10 ศูนย์กีฬา 59
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 418
12 สนามฟุตซอล 682
13 สนามตะกร้อ 1015