สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3042
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 369
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 327
4 สนามวอลเลย์บอล 6474
5 สนามบาสเก็ตบอล 5550
6 อื่น อื่น 4058
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 8454
8 สระว่ายน้ำ 79
9 โรงยิม 61
10 ศูนย์กีฬา 61
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 340
12 สนามฟุตซอล 527
13 สนามตะกร้อ 732