สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3060
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 371
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 337
4 สนามวอลเลย์บอล 6482
5 สนามบาสเก็ตบอล 5582
6 อื่น อื่น 4057
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 8685
8 สระว่ายน้ำ 89
9 โรงยิม 61
10 ศูนย์กีฬา 60
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 361
12 สนามฟุตซอล 561
13 สนามตะกร้อ 772