ย้อนกลับ สนามกีฬา
ที่
แบบ
จำนวน
1 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 3130
2 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 376
3 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 356
4 สนามวอลเลย์บอล 6507
5 สนามบาสเก็ตบอล 5592
6 อื่น อื่น 3955
7 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 9338
8 สระว่ายน้ำ 104
9 โรงยิม 64
10 ศูนย์กีฬา 60
11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 419
12 สนามฟุตซอล 686
13 สนามตะกร้อ 1018