ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3176
2 ฝ.30(พิเศษ) 7761
3 ฝ.33 19262
4 ถังน้ำใต้ดิน 982
5 แท้งค์น้ำ 4999
6 ตุ่ม-โอ่ง 451
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3341
8 ฝ.99 45