ย้อนกลับ ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3006
2 ฝ.30(พิเศษ) 7315
3 ฝ.33 18142
4 ถังน้ำใต้ดิน 871
5 แท้งค์น้ำ 4920
6 ตุ่ม-โอ่ง 399
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3565
8 ฝ.99 66