ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3147
2 ฝ.30(พิเศษ) 7675
3 ฝ.33 19040
4 ถังน้ำใต้ดิน 962
5 แท้งค์น้ำ 5001
6 ตุ่ม-โอ่ง 438
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3383
8 ฝ.99 51