ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3313
2 ฝ.30(พิเศษ) 8046
3 ฝ.33 20043
4 ถังน้ำใต้ดิน 1065
5 แท้งค์น้ำ 5152
6 ตุ่ม-โอ่ง 513
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3337
8 ฝ.99 41