ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3127
2 ฝ.30(พิเศษ) 7599
3 ฝ.33 18901
4 ถังน้ำใต้ดิน 950
5 แท้งค์น้ำ 5016
6 ตุ่ม-โอ่ง 433
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3410
8 ฝ.99 53