ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3097
2 ฝ.30(พิเศษ) 7524
3 ฝ.33 18677
4 ถังน้ำใต้ดิน 924
5 แท้งค์น้ำ 4994
6 ตุ่ม-โอ่ง 418
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3456
8 ฝ.99 57