ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 3041
2 ฝ.30(พิเศษ) 7386
3 ฝ.33 18295
4 ถังน้ำใต้ดิน 887
5 แท้งค์น้ำ 4949
6 ตุ่ม-โอ่ง 400
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3519
8 ฝ.99 62