ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1489
2 รั้วคอนกรีต 15167
3 รั้วตาข่าย 483
4 อื่น อื่น 772