รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6402 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 620241 บ้านดงคู่
2 620242 บ้านห้วยไคร้
3 620243 บ้านห้วยติ่ง
4 620215 บ้านหนองบัว
5 620245 บ้านศาลาไก่ฟุบ
6 620237 บ้านลำโชค
7 620238 บ้านป่าคา
8 620239 บ้านแม่ท่าแพ
9 620240 บ้านห้วยหยวก
10 620234 บ้านแก่ง
11 620235 บ้านศรีสวรรค์
12 620236 บ้านปากคะยาง
13 620196 บ้านตึก
14 620197 วัดภูนก
15 620198 บ้านนาต้นจั่น
16 620199 บ้านหมอนสูง
17 620201 บ้านดงย่าปา
18 620202 บ้านแม่คุ
19 620203 บ้านห้วยตม
20 620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
21 620220 บ้านแม่ราก
22 620221 บ้านทุ่งพล้อ
23 620222 บ้านดอยไก่เขี่ย
24 620223 วัดวังค่า
25 620224 บ้านแม่สำ
26 620226 บ้านท่าโพธิ์
27 620227 บ้านดอนระเบียง
28 620233 แม่สานสามัคคี
29 620229 บ้านปากสาน
30 620230 บ้านสันหีบ
31 620232 บ้านแม่สาน
32 620195 บ้านแม่ฮู้
33 620191 บ้านปางสา
34 620192 บ้านโป่งตีนตั่ง
35 620193 บ้านสุเม่น
36 620194 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
37 620186 บ้านแม่เทิน
38 620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
39 620188 บ้านห้วยโป้
40 620189 บ้านสะท้อ
41 620190 บ้านผาเวียง
42 620210 ไชยะวิทยา
43 620211 บ้านป่ากล้วย
44 620212 หมอนสูงประชาสรรค์
45 620213 บ้านวังยายมาก
46 620214 บ้านท่าชัย
47 620250 วัดตลิ่งชัน
48 620252 บ้านพระปรางค์
49 620249 วัดโบราณหลวง
50 620247 วัดแสนตอ
51 620246 บ้านสารจิตร
52 620209 บ้านดงยาง
53 620207 บ้านเกาะน้อย
54 620208 บ้านป่ายาง
55 620204 หนองอ้อบำเพ็ญ
56 620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
57 620206 วัดเกาะน้อย
58 620216 หาดเสี้ยววิทยา
59 620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
60 620263 บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์)
61 620265 บ้านหนองยาว
62 620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
63 620259 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
64 620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
65 620268 บ้านเตว็ดกลาง
66 620269 วัดศรีสังวร
67 620270 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
68 620271 บ้านทับผึ้ง
69 620272 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
70 620291 บ้านสันติสุข
71 620294 บ้านเขาดินไพรวัน
72 620295 บ้านโซกเปือย
73 620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
74 620297 บ้านนาขุนไกร
75 620298 บ้านวังพิกุล
76 620299 บ้านวังสมบูรณ์
77 620287 บ้านซ่าน
78 620288 บ้านปากคลองแดน
79 620279 บ้านนา
80 620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
81 620285 บ้านดอนจันทร์
82 620286 บ้านบุ่งสัก
83 620290 บ้านราวต้นจันทน์
84 620293 บ้านวังไฟไหม้
85 620292 บ้านท่ามักกะสัง
86 620276 บ้านวังทอง
87 620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
88 620275 บ้านโคกกะทือ
89 620273 วัดวังใหญ่
90 620278 ประชาอุทิศ
91 620283 บ้านสันติพิทยาคาร
92 620281 บ้านหนองแหน
93 620282 วัดเกาะ
94 620256 เทวัญอำนวยวิทย์
95 620254 อนุบาลศรีสำโรง
96 620255 วัดบ้านกรุ
97 620327 วัดคลองกระจง
98 620334 วัดกรงทอง
99 620309 บ้านไผ่ตะล่อม
100 620305 ชุมชนบ้านคลองยาง
101 620306 บ้านวังแร่
102 620336 บ้านท่าทอง
103 620340 บ้านหนองป่าตอ
104 620317 บ้านดงไทยวิทยา
105 620325 บ้านเขาทอง
106 620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
107 620343 บ้านป่าเลา
108 620341 วัดปากน้ำ
109 620342 บ้านไม้งาม
110 620300 สามัคคีวิทยา
111 620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
112 620310 บ้านป่ากุมเกาะ
113 620316 วัดคุ้งยาง
114 620311 บ้านใหม่โพธิ์งาม
115 620314 บ้านนาพง
116 620321 บ้านขอนซุง
117 620322 บ้านคลองแห้ง
118 620323 วัดปากคลองช้าง
119 620326 บ้านวัดโบสถ์
120 620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
121 620333 วัดไทรย้อย
122 620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
123 620331 วัดไผ่ล้อม
124 620319 บ้านหนองกลับ
125 620320 วัดป่าถ่อน
126 620346 โรตารี่สวรรคโลก 1
127 620347 ศีกษาเกษตรศิลป์
128 620349 วัดศิริบูรณาราม
129 620350 บ้านทุ่งมหาชัย
130 620351 บ้านหนองแหน
131 620355 บ้านดงจันทน์
132 620356 บ้านบึงงาม
133 620357 บ้านบึงสวย
134 620352 บ้านน้ำขุม
135 620354 วัดบ้านคลอง
136 620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
137 620345 วัดบ้านเหมือง
138 620353 บ้านตาลพร้า
139 620348 บ้านหนองบัว
140 620129 บ้านกลางดง
141 620130 บ้านหัวฝาย
142 620131 บ้านโป่งฝาง
143 620132 เชิงผา
144 620133 บ้านแม่บ่อทอง
145 620134 บ้านแม่ทุเลาใน
146 620135 บ้านหนองผักบุ้ง
147 620136 บ้านบึงบอน
148 620137 บ้านห้วยเจริญ
149 620138 บ้านไทยชนะศึก
150 620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
151 620147 บ้านธารน้ำทิพย์
152 620148 บ้านวังธาร
153 620149 บ้านโซกม่วง
154 620150 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
155 620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
156 620153 บ้านแม่ทุเลา
157 620154 บ้านคลองสำราญ
158 620155 บ้านฝั่งหมิ่น
159 620156 บ้านธารชะอม
160 620157 บ้านหนองหมื่นชัย
161 620140 บ้านหนองรังสิต
162 620141 บ้านแสงสว่าง
163 620142 บ้านท่าวิเศษ
164 620143 บ้านลานตาเมือง