รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6402 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 620241 บ้านดงคู่
2 620242 บ้านห้วยไคร้
3 620243 บ้านห้วยติ่ง
4 620215 บ้านหนองบัว
5 620245 บ้านศาลาไก่ฟุบ
6 620237 บ้านลำโชค
7 620238 บ้านป่าคา
8 620239 บ้านแม่ท่าแพ
9 620240 บ้านห้วยหยวก
10 620234 บ้านแก่ง
11 620235 บ้านศรีสวรรค์
12 620236 บ้านปากคะยาง
13 620196 บ้านตึก
14 620197 วัดภูนก
15 620198 บ้านนาต้นจั่น
16 620199 บ้านหมอนสูง
17 620201 บ้านดงย่าปา
18 620202 บ้านแม่คุ
19 620203 บ้านห้วยตม
20 620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
21 620220 บ้านแม่ราก
22 620221 บ้านทุ่งพล้อ
23 620222 บ้านดอยไก่เขี่ย
24 620223 วัดวังค่า
25 620224 บ้านแม่สำ
26 620226 บ้านท่าโพธิ์
27 620227 บ้านดอนระเบียง
28 620233 แม่สานสามัคคี
29 620229 บ้านปากสาน
30 620230 บ้านสันหีบ
31 620232 บ้านแม่สาน
32 620195 บ้านแม่ฮู้
33 620191 บ้านปางสา
34 620192 บ้านโป่งตีนตั่ง
35 620193 บ้านสุเม่น
36 620194 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
37 620186 บ้านแม่เทิน
38 620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
39 620188 บ้านห้วยโป้
40 620189 บ้านสะท้อ
41 620190 บ้านผาเวียง
42 620210 ไชยะวิทยา
43 620211 บ้านป่ากล้วย
44 620212 หมอนสูงประชาสรรค์
45 620213 บ้านวังยายมาก
46 620214 บ้านท่าชัย
47 620250 วัดตลิ่งชัน
48 620252 บ้านพระปรางค์
49 620249 วัดโบราณหลวง
50 620247 วัดแสนตอ
51 620246 บ้านสารจิตร
52 620209 บ้านดงยาง
53 620207 บ้านเกาะน้อย
54 620208 บ้านป่ายาง
55 620204 หนองอ้อบำเพ็ญ
56 620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
57 620206 วัดเกาะน้อย
58 620216 หาดเสี้ยววิทยา
59 620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
60 620265 บ้านหนองยาว
61 620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
62 620259 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
63 620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
64 620268 บ้านเตว็ดกลาง
65 620269 วัดศรีสังวร
66 620271 บ้านทับผึ้ง
67 620272 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
68 620291 บ้านสันติสุข
69 620294 บ้านเขาดินไพรวัน
70 620295 บ้านโซกเปือย
71 620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
72 620297 บ้านนาขุนไกร
73 620298 บ้านวังพิกุล
74 620299 บ้านวังสมบูรณ์
75 620287 บ้านซ่าน
76 620288 บ้านปากคลองแดน
77 620279 บ้านนา
78 620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
79 620285 บ้านดอนจันทร์
80 620286 บ้านบุ่งสัก
81 620290 บ้านราวต้นจันทน์
82 620293 บ้านวังไฟไหม้
83 620292 บ้านท่ามักกะสัง
84 620276 บ้านวังทอง
85 620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
86 620275 บ้านโคกกะทือ
87 620273 วัดวังใหญ่
88 620278 ประชาอุทิศ
89 620283 บ้านสันติพิทยาคาร
90 620281 บ้านหนองแหน
91 620282 วัดเกาะ
92 620256 เทวัญอำนวยวิทย์
93 620254 อนุบาลศรีสำโรง
94 620255 วัดบ้านกรุ
95 620327 วัดคลองกระจง
96 620334 วัดกรงทอง
97 620309 บ้านไผ่ตะล่อม
98 620305 ชุมชนบ้านคลองยาง
99 620306 บ้านวังแร่
100 620336 บ้านท่าทอง
101 620340 บ้านหนองป่าตอ
102 620317 บ้านดงไทยวิทยา
103 620325 บ้านเขาทอง
104 620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
105 620343 บ้านป่าเลา
106 620341 วัดปากน้ำ
107 620342 บ้านไม้งาม
108 620300 สามัคคีวิทยา
109 620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
110 620310 บ้านป่ากุมเกาะ
111 620316 วัดคุ้งยาง
112 620311 บ้านใหม่โพธิ์งาม
113 620314 บ้านนาพง
114 620321 บ้านขอนซุง
115 620322 บ้านคลองแห้ง
116 620323 วัดปากคลองช้าง
117 620326 บ้านวัดโบสถ์
118 620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
119 620333 วัดไทรย้อย
120 620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
121 620331 วัดไผ่ล้อม
122 620319 บ้านหนองกลับ
123 620320 วัดป่าถ่อน
124 620346 โรตารี่สวรรคโลก 1
125 620347 ศึกษาเกษตรศิลป์
126 620349 วัดศิริบูรณาราม
127 620350 บ้านทุ่งมหาชัย
128 620351 บ้านหนองแหน
129 620355 บ้านดงจันทน์
130 620356 บ้านบึงงาม
131 620357 บ้านบึงสวย
132 620352 บ้านน้ำขุม
133 620354 วัดบ้านคลอง
134 620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
135 620345 วัดบ้านเหมือง
136 620353 บ้านตาลพร้า
137 620348 บ้านหนองบัว
138 620129 บ้านกลางดง
139 620130 บ้านหัวฝาย
140 620131 บ้านโป่งฝาง
141 620132 เชิงผา
142 620133 บ้านแม่บ่อทอง
143 620134 บ้านแม่ทุเลาใน
144 620135 บ้านหนองผักบุ้ง
145 620136 บ้านบึงบอน
146 620137 บ้านห้วยเจริญ
147 620138 บ้านไทยชนะศึก
148 620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
149 620147 บ้านธารน้ำทิพย์
150 620148 บ้านวังธาร
151 620149 บ้านโซกม่วง
152 620150 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
153 620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
154 620153 บ้านแม่ทุเลา
155 620154 บ้านคลองสำราญ
156 620155 บ้านฝั่งหมิ่น
157 620156 บ้านธารชะอม
158 620157 บ้านหนองหมื่นชัย
159 620140 บ้านหนองรังสิต
160 620141 บ้านแสงสว่าง
161 620142 บ้านท่าวิเศษ
162 620143 บ้านลานตาเมือง