รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9302 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 340158 บ้านพน
2 340159 วัดเขาวงก์
3 340162 สามัคคีอนุสรณ์
4 340164 บ้านนาทุ่งโพธิ์
5 340165 บ้านป่าแก่
6 340166 บ้านพูด กรป.กลาง
7 340167 บ้านคู
8 340168 บ้านควนประกอบ
9 340163 บ้านหน้าวัง
10 340161 อนุบาลกงหรา
11 340160 บ้านทอนตรน
12 340170 บ้านวังปริง
13 340171 บ้านต้นประดู่
14 340174 วัดควนขี้แรด
15 340173 วัดพังกิ่ง
16 340172 วัดหวัง
17 340049 อนุบาลเขาชัยสน
18 340050 วัดหัวเขาชัยสน
19 340059 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
20 340060 บ้านควนโคกยา
21 340076 บ้านเทพราช
22 340077 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
23 340071 บ้านท่าลาด
24 340073 วัดท่านางพรหม
25 340074 วัดชุมประดิษฐ์
26 340075 วัดควนสามโพธิ์
27 340069 บ้านไสนายขัน
28 340070 วัดโพธิยาราม
29 340062 บ้านควนหมอทอง
30 340063 บ้านเกาะทองสม
31 340064 บ้านควนยวน
32 340078 วัดท่าควาย
33 340061 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
34 340054 วัดแหลมจองถนน
35 340055 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
36 340065 วัดหานโพธิ์
37 340067 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
38 340053 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
39 340057 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
40 340178 บ้านคลองใหญ่
41 340179 บ้านท่าเชียด
42 340180 บ้านพรุนายขาว
43 340186 บ้านทุ่งหนองสิบบาท
44 340175 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
45 340176 บ้านหัวช้าง
46 340177 วัดโหล๊ะจันกระ
47 340184 บ้านควนอินนอโม
48 340183 บ้านด่านโลด
49 340185 บ้านร่มโพธิ์ไทร
50 340181 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
51 340182 วัดปลักปอม
52 340139 วัดสุภาษิตาราม
53 340140 วัดแหลมดินสอ
54 340141 บ้านท่าเนียน
55 340142 บ้านเกาะนางคำ
56 340143 บ้านเกาะนางคำเหนือ
57 340151 บ้านเกาะหมาก
58 340152 บ้านเกาะเสือ
59 340153 บ้านปากบางนาคราช
60 340154 บ้านเกาะโคบ
61 340155 บ้านท่าวา
62 340156 บ้านช่องฟืน
63 340157 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
64 340134 บ้านโคกทราย
65 340137 วัดไทรพอน
66 340132 วัดควนเผยอ
67 340133 บ้านดอนประดู่
68 340128 วัดหัวควน
69 340127 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
70 340125 อนุบาลปากพะยูน
71 340126 ปากพะยูน
72 340150 วัดโรจนาราม
73 340129 วัดฝาละมี
74 340144 บ้านควนพระสาครินทร์
75 340145 บ้านแหลม
76 340146 วัดบางขวน
77 340147 บ้านบางมวง
78 340148 วัดพระเกิด
79 340149 วัดควนนางพิมพ์
80 340130 บ้านม่วงทวน
81 340131 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
82 340135 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
83 340136 บ้านทะเลเหมียง
84 340138 บ้านควนนกหว้า
85 340212 วัดควนเพ็ง
86 340214 บ้านควนแหวง
87 340215 วัดโคกตะเคียน
88 340216 วัดพรุพ้อ
89 340217 บ้านควนหินแท่น
90 340206 บ้านทุ่งคลองควาย
91 340208 บ้านโหล๊ะหาร
92 340211 บ้านยางขาคีม
93 340213 บ้านทุ่งนารี
94 340199 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
95 340200 วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
96 340203 อนุบาลป่าบอน
97 340204 วัดท่าดินแดง
98 340201 บ้านน้ำตก
99 340202 วัดควนเคี่ยม
100 340207 บ้านหนองธง
101 340209 มิตรมวลชน 1
102 340210 บ้านเหมืองตะกั่ว
103 340242 บ้านโคกสัก
104 340245 วัดลอน
105 340247 บ้านต้นสน
106 340235 วัดรัตนวราราม
107 340236 วัดสังฆวราราม
108 340244 วัดปัณณาราม
109 340241 อนุบาลบางแก้ว
110 340246 บ้านหาดไข่เต่า
111 340239 วัดนาปะขอ
112 340240 วัดโตนด
113 340237 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
114 340238 บ้านปากพล