: 210774 : เบญจมราชูทิศ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2552

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 15
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 16
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 17
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 18
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 19
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 20
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 21
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 22
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 23
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 24
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 25
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 26
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 27
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 28
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 29
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 30
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 31
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 32
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 33
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 34
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 35
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 36
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 37
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2535

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2520

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ศูนย์กีฬา
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สระว่ายน้ำ
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
โรงยิม
สร้าง พ.ศ. 2516

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2516

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2561