: 210786 : ฉวางรัชดาภิเษก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2557

ส้วม
ลำดับที่ 8
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2525

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556