: 210790 : พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2561

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2520

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2528

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2533

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537