: 210792 : เชียรใหญ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 10
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 11
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2558

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2520

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2521

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2556

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2520

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557

รั้ว
ลำดับที่ 3
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2560

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2527

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2560