: 210794 : เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
102/27(ตอกเข็ม)
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช. 605/45
สร้าง พ.ศ. 2550

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2548

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2542

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2525

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2525

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2523

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2557

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 4
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2535