: 210795 : ธัญญาวดีศึกษา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2547

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0