: 210798 : เกาะขันธ์ประชาภิบาล

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213A
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 0

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 2
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 0

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 0