: 210799 : ขอนหาดประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2533

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2534

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553