: 210804 : ทุ่งสง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
212
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2548

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2514

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 7
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 8
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 9
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 9
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 10
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 11
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 11
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2558

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537