: 210807 : ทุ่งสงสหประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213A
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 534350

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2549

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2534

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540