: 210817 : ทุ่งสังพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2549

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2544

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2544

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2544

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2544

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2544

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2544