: 210822 : ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 11
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 12
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 13
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 14
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 14
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553