: 210827 : สิชลคุณาธารวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 15
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2548