: 210829 : สิชลประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล/30
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
108 ล/30
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
108 ล/30
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560