: 210833 : หัวไทรบำรุงราษฎร์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
102/27(ตอกเข็ม)
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 10
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2520

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556