: 210835 : นพคุณประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2555

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535