: 210836 : ทรายขาววิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS217B
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2530