: 210840 : ประสาธน์ราษฎร์บำรุง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
106ต
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213A
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
102/27(ตอกเข็ม)
สร้าง พ.ศ. 2555

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2520