: 210842 : เฉลิมราชประชาอุทิศ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2553

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2558

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2553

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2553

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2541

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556