: 210846 : นบพิตำวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
212 ล/57-ก
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2552

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2551

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555