: 210847 : ช้างกลางประชานุกูล

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS220,CS317
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2538