: 340260 : พัทลุง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
พิเศษ 4 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
พิเศษ 4 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2549

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
แบบพิเศษ(4ชั้น)
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ศูนย์กีฬา
สร้าง พ.ศ. 2536

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2499

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สระว่ายน้ำ
สร้าง พ.ศ. 2539

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ถังน้ำใต้ดิน
สร้าง พ.ศ. 2520

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2522