: 340262 : พัทลุงพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 8
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารเรียน
ลำดับที่ 9
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 10
อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 12
อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 6
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2520

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2533

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537