: 340267 : กงหราพิชากร

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 3
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 4
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527