: 340268 : ชะรัดชนูปถัมภ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213A
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2528

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549

รั้ว
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2549

รั้ว
ลำดับที่ 3
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2547

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 5
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 4
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 5
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2532