: 340269 : เขาชัยสน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
212
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2547

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2510

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2511

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 15
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 1
401
สร้าง พ.ศ. 2515

ส้วม
ลำดับที่ 2
401
สร้าง พ.ศ. 2517

ส้วม
ลำดับที่ 3
401
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2500

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2556

รั้ว
ลำดับที่ 3
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2550

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2546

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2547

ถนน
ลำดับที่ 4
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2551