: 340279 : หารเทารังสีประชาสรรค์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2555

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 8
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 9
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2511

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2512

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2514

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 15
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 16
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 17
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 18
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 19
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 20
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 21
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 22
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2510

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2538

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2530

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2552

รั้ว
ลำดับที่ 3
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

รั้ว
ลำดับที่ 4
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

รั้ว
ลำดับที่ 5
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554