: 340281 : ควนพระสาครินทร์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
CS213A
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2552

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2527

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554