: 340286 : บางแก้วพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS217B
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 4
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2535