: 520006 : บ้านท่าข้าม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2537

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2540