: 520015 : ชุมชนบ้านนาอ้อ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2511

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2512

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2556