: 520018 : บ้านปากหมาก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2524

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2549

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537