: 520022 : บ้านโพน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2504

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2523

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2560

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2545

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2504

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539