: 520023 : บ้านนาโป่ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2547

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 4
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2524

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2546

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2534

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2529

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 2
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 5
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2523

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 0

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 0

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 0