: 520024 : บ้านขอนแก่นหนองบอน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 1
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2428

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2539

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2539

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2557