: 520025 : บ้านติ้วน้อย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2545

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524