: 520031 : บ้านหนองหญ้าไซ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2547

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2547

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2547

รั้ว
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555