: 520035 : บ้านไร่ทาม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
ร.ย.601/43,องค์การ
สร้าง พ.ศ. 2518

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 0

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2537

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549