: 520042 : บ้านสะอาดลายเหนือ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2549

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537