: 520043 : เมืองเลย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
017
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
017
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
418,418ค,418ก
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.2/28
สร้าง พ.ศ. 2550

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
318 ล/55-ก
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.206/26
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2511

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 6
สปช.602/26
สร้าง พ.ศ. 2543

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2547

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2517

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2511