: 520046 : บ้านกอไร่ใหญ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2540

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2532

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2541

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2542

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2537

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2537

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2538

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2539