: 520047 : บ้านห้วยลวงไซ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2517

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2520

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2559